Verslag van de Nationale Bedevaart Brielle 2017

Verslag van de Nationale Bedevaart Brielle 2017

09 / 07 / 2017

Ongeveer 1.200 pelgrims komen op zaterdag 8 juli bijeen in Brielle voor de Nationale Bedevaart. Voor de eucharistieviering, waarmee de dag opent, leest pastoor Bladowski als ‘custos’ van het bedevaartsoord de indrukwekkende proclamatie voor. “De Martelaren van Gorcum zijn gedood vanwege hun getuigenis omtrent de tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie en het gezag van de paus als zichtbaar hoofd van de Kerk”, leest hij. Daarna volgen hun namen. Elk van de negentien martelaren wordt genoemd, bisdompriesters en religieuzen.

Martelaren van toen en nu

De eucharistieviering wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de burgerlijke overheid en kerkelijke vertegenwoordigers. In zijn homilie spreekt de bisschop over de verbondenheid met Christus en de broosheid van de Martelaren van Gorcum. “De Martelaren van Gorcum waren geen mensen van gewapend beton of van roestvrij staal, maar mensen met een ziel die hun geloof en verbondenheid met Christus zo goed mogelijk probeerden te bewaren en te beleven. Door aanhoudend gebed en door hun dienstwerk op te dragen aan de Heer en zijn Kerk, door de bediening van de sacramenten en door de verkondiging van het evangelie. Als we vandaag in deze publieke viering gedenken dat de Martelaren van Gorcum met ons verbonden zijn in Christus, mogen we ons aansluiten bij hun broosheid.”

De bisschop preekt over het belang van ons gebed, zowel in goede tijden als in tijden van ziekte en tegenslag, en over het belang van het zichtbaar maken van je geloof. “Hoeveel mag het geloof ons kosten?” vraagt de bisschop. “Waartoe zijn we bereid? Zijn we bereid met onze gaven en talenten en met ons hart om steeds elkaar van dienst te zijn op de weg van het evangelie? Kan het zijn dat we ons laten raken door de nood van anderen en ons hart openen, voor mensen dichtbij en mensen ver weg?” En: “Het gaat dan niet alleen om praten over je geloof, maar ook om te getuigen door volgehouden liefde, door steeds elkaar te willen zoeken en steeds elkaar te willen vinden.”

Als het gaat om de nood van mensen ver weg, gaat dat ook over de martelaren van deze tijd. De bisschop verwijst in zijn preek naar de bus met pelgrims in Egypte die werd opgeblazen bij een terroristische aanslag in mei van dit jaar. Hierbij vielen zeker 26 doden en 25 mensen raakten gewond. “We zijn een netwerk van liefde en dat netwerk houdt niet op bij onze voordeur, niet bij de grens van onze kerk”, preekt de bisschop. “Het zou goed zijn als we ons echt laten raken door de pijn in het lichaam van Christus wereldwijd (1 Korintiërs 12, 26). De liefde van Christus laat ons geen rust (2 Korintiërs 5, 14) en beperkt ons niet tot onze eigen kring, maar gaat voorbij de grenzen die we misschien uit veiligheid in acht nemen.”

Tijdens de collecte worden de pelgrims gevraagd om hun gave te geven voor Kerk in Nood en voor het bedevaartsoord Brielle. De opbrengst van de collecte ie € 2.869. Namens Kerk in Nood verzorgt Dennis Peters in de middag het jongerenprogramma. Terwijl de meeste pelgrims gezamenlijk de rozenkrans bidden, laat hij de jongeren in een tent naast de kerk kennismaken met de wereld van de martelaren van nu.

De Nationale Bedevaart wordt in de middag afgesloten met het bidden van de kruisweg, gevolgd door de vespers en de zegen met Allerheiligste.

Lees ook (links naar website Bisdom Rotterdam):

(Foto's: Jan Peeters/KN)