Tussenbeide over Brielle en de moed om te bidden

Tussenbeide over Brielle en de moed om te bidden

13 / 07 / 2018

Het zomernummer van Tussenbeide verschijnt direct voor de Nationale Bedevaart Brielle. Daarom besteedt het nummer veel aandacht aan het bedevaartsoord. De heer Roy Tepe schrijft in het blad hoe hij op verzoek van het bisdom samen met beheerder Johan ten Berge de expositieruimten van het bedevaartsoord in Brielle verbeterde. De presentatie werd overzichtelijker gemaakt en de toelichting bij verschillende onderdelen verbeterd.

Direct bij binnenkomst van de kerk is nu, naast een algemene aanduiding van de Martelaren van Gorcum, een plattegrond van het complex geplaatst. In de kerk werd de belangrijke reliekenschrijn van de Martelaren letterlijk in de schijnwerpers gesteld. Video’s vertellen over de geschiedenis van de Martelaren van Gorcum en de verering van de Martelaren in de loop van de tijd. Voorafgaand aan de Nationale Bedevaart op 8 juli werd ook informatie over de verering van de Martelaren van Gorcum elders in de wereld toegevoegd aan de expositie.