Opening dubbeltentoonstelling 150 jaar heiligverklaring Martelaren van Gorcum

Opening dubbeltentoonstelling 150 jaar heiligverklaring Martelaren van Gorcum

01 / 07 / 2017

Op zaterdagmorgen 24 juni opende Gregor Rensen, burgemeester van Brielle, in Gorinchem een tentoonstelling in het Gorcums museum. In de middag opende zijn ambtgenoot Govert Veldhuijzen, burgemeester van Gorinchem, een tentoonstelling in Historisch Museum Den Briel. In beide tentoonstellingen staan de Martelaren van Gorcum centraal.

’s Middags bezochten zij met samen met enkele wethouders, met de museumdirecteuren Marijke Holtrop (Brielle) en Rob Kreszner (Gorinchem) en andere genodigden het Bedevaartsoord Brielle, waar zij verwelkomd werden door vicaris-generaal Mgr. Dick Verbakel. De muzikale opluistering werd verzorgd door het Randstedelijk Mannenkoor onder leiding van organist Rob Oosterlee. Door vrijwilligers werden vervolgens rondleidingen verzorgd.

Vicaris Verbakel sprak over de betekenis van de Bedevaartskerk en de grond waarop zij is gebouwd. In aanvulling daarop zei hij onder meer: “Martelaarschap is vanuit een christelijk perspectief geen verdienste in zich. Martelaarschap is altijd het gevolg van consequent geloof en gedrag. Het is een daad van trouw aan wat je dierbaar is en ten diepste je identiteit bepaalt. Als het martelaarschap op je weg komt, dan vlucht je niet weg.”

Een plaats van reflectie en gebed

“Bij de ingang van de kerk zijn de beeltenissen van Titus Brandsma, geleerde en priester, van Karl Leisner, priester, en Edith Stein, een Joodse vrouw die karmelietes werd. Zij zijn martelaren van de 20ste eeuw, die met zoveel anderen niet bogen voor het goddeloze fascisme en de macht van het nazisme. Ook daarover gaat deze plek. Dat we niet vergeten en ons blijven herinneren. En wat mij betreft, komt daar een plaquette van pater Frans van der Lugt uit Homs bij, die niet vluchtte voor het geweld in Syrië. Hoe droevig en pijnlijk het ook is: met de dood van de negentien Martelaren van Gorcum is er geen einde gekomen aan het bloedvergieten omwille van het geloof. Deze heilige plek is daarmee een plaats van reflectie en gebed. Een plaats waar je nadenkt, stilstaat door stil te worden en te bidden dat de Heer van alle leven ons eindelijk leert, hoe we in vrede en gerechtigheid met elkaar kunnen samenleven.”

In het Historisch Museum Den Briel sprak Pastoor Jack Glas over zijn verbondenheid met Brielle. Hij is er getogen en diaken gewijd. Reeds enige jaren maakt hij deel uit van de Bisschoppelijk Brielse Commissie die belast is met het beheer van het Heiligdom. Over ‘verdraagzaamheid en tolerantie’ zei hij: “Bij het lezen van het Evangelie, Matteüs 5, worden we er aan herinnerd dat Jezus ons een opdracht geeft: om elkaar lief te hebben en dan niet alleen de personen die we al aardig vinden. Als we ons werkelijk gaan interesseren voor de ander, blijkt vaak dat we elkaar de ruimte en het respect kunnen gunnen om onszelf te zijn. Ik hoop van harte dat we die weg met elkaar mogen gaan en dat de tentoonstellingen die we vandaag mochten openen daaraan mogen bijdragen!”

(Foto’s: Johannes van Camp / Studio ziezo)