Inzegening ciborium bij start bedevaartseizoen in Brielle

Inzegening ciborium bij start bedevaartseizoen in Brielle

04 / 05 / 2018

(Foto: Peter van Mulken)

De start van het bedevaartseizoen in het Jaar van Gebed vond op zaterdag 28 april plaats met een eucharistieviering in het Bedevaartsoord van de HH. Martelaren van Gorcum. Bisschop Van den Hende was hoofdcelebrant. De custos van het bedevaartsoord, pastoor Jack Glas, en andere priesters concelebreerden. Ook kardinaal Simonis was aanwezig.

Mgr. Van den Hende opende voorafgaand aan de viering met gebed en besprenkeling de hoofddeuren van de bedevaartskerk. De bisschop deed dat in aanwezigheid van zo’n 450 pelgrims en afgevaardigden van de burgerlijke overheid, religieuzen, donateurs van Centrum Vronesteyn voor de Priesteropleiding en Diakenopleiding, relaties van diverse fondsen en vele vrijwilligers.

In zijn homilie benadrukte de bisschop, dat het geloof in de verrijzenis en de vreugde van het geloof ondanks moeilijke omstandigheden, de vruchten zijn van de verbondenheid met Christus en de trouw aan het gebed. Dat gold voor de eerste apostelen, voor de Martelaren van Gorcum, voor christenen die in de huidige tijd worden vervolgd, alsook voor de bedevaartgangers van Brielle.

Tijdens de eucharistieviering kregen de vertegenwoordigers van elf bedevaartorganisaties in ons bisdom van Mgr. Van den Hende een bedevaartskaars overhandigd als teken van verbondenheid en de opdracht om te blijven bidden. Ter inspiratie voor de bedevaarten die zij in dit diocesane Jaar van Gebed gaan organiseren, was op de kaars de tekst ‘Volharden in gebed’ opgenomen.

Vervolgens gingen alle aanwezigen in processie met de bisschop naar het Martelveld, waar de bisschop het recent gerestaureerde ciborium zegende. Het was deze dag precies 79 jaar geleden dat het Ciborium op het Martelveld in gebruik werd genomen.

(Foto's: Peter van Mulken)