Het geloofsgetuigenis van martelaren toen en nu: Brielle opent bedevaartseizoen

Het geloofsgetuigenis van martelaren toen en nu: Brielle opent bedevaartseizoen

30 / 04 / 2017

“De Martelaren van Gorcum waren ten diepste overtuigd van de liefde van God, die voor alle mensen bestemd is. Menigeen had zich ingezet voor de verkondiging van Gods heil en het sacrament van boete en verzoening toegediend. Menigeen heeft zich zo ingezet om mensen bij de Heer te houden, door zielzorg en gebed. Het geloof in de levende Heer was de kracht in hun hart.” Dit zegt Mgr. Van den Hende op zaterdag 29 april in Brielle. Met een plechtige eucharistieviering wordt het bedevaartseizoen in Brielle geopend en herdacht dat paus Pius IX de Martelaren van Gorcum 150 jaar geleden heilig verklaarde (29 juni 1867).

Vele gelovigen zijn naar Brielle gekomen voor de plechtige mis. Mgr. Van den Hende is hoofdcelebrant. De oud-bisschop van Rotterdam, Mgr. Van Luyn, concelebreert samen met onder meer Mgr Woorts, hulpbisschop van Utrecht en bisschop-referent voor de bedevaarten. Onder de concelebranten zijn ook vicaris-generaal Tjeerd Visser, pater provinciaal Hoogenboom o.f.m., pater provinciaal Dinklo o.p. en pastoor Jack Glas. De laatste is voorzitter van de Werkgroep Activiteiten Brielle (een werkgroep van de Bisschoppelijke Brielse Commissie). Hij heet alle aanwezigen welkom, waaronder kardinaal Simonis en de burgemeester van Brielle. Het Emmanuelkoor uit Roelofarendsveen verzorgt de gezangen.

Vandaag stelt ook de vraag naar onze tijd

“Vandaag stelt ook de vraag naar onze tijd”, preekt de bisschop voor een aandachtig gehoor. “Als je leest wat de martelaren van Gorcum destijds moesten verduren, komt het angstig dicht bij wat mensen vandaag moeten meemaken. Denk aan christenen in het Midden-Oosten die worden getreiterd en gedood. Hier in Nederland sta je er misschien niet zo bij stil, maar het leven daar wordt getekend door geweld en vervolging en door gebrek aan vrijheid van godsdienst. Hier gaat het zo kabbelend verder en mensen denken: als het bij onze landgrens maar ophoudt. Dank je de koekoek. Dat is niet wat de Heer ons vraagt en dat is ook niet wat vrede oplevert."

"‘Waar is God?’ denken wij misschien. Terwijl zij misschien denken: ‘Waar zijn onze medebroeders en zusters in het geloof? Zijn ze wel solidair? Draaien ze ons niet de rug toe?’ We willen vandaag, op deze plek dichtbij het martelveld hier, denken aan de vele mensen die nu in het Midden-Oosten op een vreselijke manier worden bedreigd en die van hun geloof moeten getuigen. Vandaag wordt gevraagd niet alleen in gebed verbonden met hen te zijn, maar ons ook in hen te blijven verdiepen en hen te steunen waar we kunnen.”

Collecte

De collecte deze dag heeft daarom twee doelen. Het eerste doel betreft mensen die in nood zijn. De gave van de gelovigen wordt in het bijzonder gevraagd voor christenen die vervolgd en bedreigd worden en die als vluchteling van onze solidariteit en noodhulp afhankelijk zijn. Het tweede doel is het heiligdom van Brielle van de martelaren. “Met deze collecte in het jubileumjaar van de heiligverklaring, hebben wij de gelegenheid om ons hart te laten spreken door ruimhartig te geven: uit eerbied voor de martelaren van Gorcum, en uit solidariteit met christenen die op de vlucht zijn”, aldus de aankondiging van de collecte.


Aan het eind van de eucharistieviering worden alle aanwezigen uitgenodigd voor de Nationale Bedevaart Brielle, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 8 juli. Daarna nodigt het bisdom allen ook uit voor de bedevaart naar Rome in de herfstvakantie 2017. “Het netwerk van liefde dat we zijn strekt zich niet alleen uit tot onze parochie, ons bisdom of ons land, maar tot de wereld”, zegt diaken Iwan Osseweijer namens de organisatie. “Heel graag willen we ons voeden op de plekken, waar de apostelen hun leven hebben gegeven. U bent van harte uitgenodigd voor deze bedevaart. We hopen dat u met elkaar die reis wilt ondernemen om op te trekken als pelgrims niet alleen naar Brielle, maar ook naar Rome de eeuwige stad.” Bij een stand geeft de reisorganisatie daarna nog de hele middag informatie over de reis.

Mgr. Van den Hende tot slot wijst op de nieuwe website van het heiligdom die zeer binnenkort online gaat op www.martelarenvangorcum.nl. De middag wordt daarna afgesloten met een ontmoeting in de gangen en ruimtes van het heiligdom.

(Foto's: Peter van Mulken)