Geloofsgesprek vanuit Brielle: geloofsgetuigen van toen en nu

Geloofsgesprek vanuit Brielle: geloofsgetuigen van toen en nu

25 / 06 / 2017

(Foto: Ramon Mangold)

Op zondag 25 juni is Geert van Dartel te gast in het Geloofsgesprek bij Leo Fijen. Het gesprek staat in het teken van de Nationale Bedevaart op 8 juli. Geert van Dartel is secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Op het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle spreekt hij over de martelaren van toen en nu, over geloofsgetuigen en de ‘oecumene van het bloed’.

Geert van Dartel: “De martelaren van Gorcum zijn geloofsgetuigen die onder grote druk stand gehouden hebben en getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus. Specifiek in die periode ging het om hun trouw aan de paus en hun geloof in de eucharistie. Ze zijn zalig verklaard en heilig verklaard nu 150 jaar geleden.”

“Het was een cruciaal moment in de vaderlandse geschiedenis, omdat op dat moment steden overgingen naar de reformatie”, vertelt hij. “De martelaren van Gorcum, wereldheren en religieuzen en enkele broeders, werden gevangengenomen in Gorcum vanwege hun geloof, onder druk gezet, overgebracht naar Brielle en, ondanks het aandringen van Willem van Oranje om hen vrij te laten, scherp verhoord en uiteindelijk op 9 juli 1572 omgebracht door ophanging.”

De huidige paus ziet in martelaarschap juist aanknopingspunten voor oecumene, werpt Leo Fijen op. “Dat klopt”, reageert Van Dartel. Hij legt uit dat onder meer paus Paulus VI en paus Johannes Paulus II al spraken over de eenheid scheppende kracht van het martelaarschap. Paus Franciscus geeft daar nu een bijzondere betekenis aan door te spreken over de oecumene van het bloed. “De paus denkt aan de christenvervolging van vandaag. Het maakt de vervolgers niet uit of mensen luthers zijn of katholiek, pinksterchristen of orthodox. De mensen worden vermoord, omdat ze christen zijn. Hun bloed is vermengd en dat heeft betekenis voor onze verbondenheid.”

Aan het eind van het Geloofsgesprek klinkt de uitnodiging om op 8 juli naar Brielle te komen voor de Nationale Bedevaart. De Nationale Bedevaart mag zich de laatste jaren verheugen in een toenemende belangstelling.

Nationale Bedevaart 2017

Het thema van de Nationale Bedevaart 2017 is ‘Verbonden in Christus’.

11.00 uur eucharistieviering
13:30 uur Rozenkransgebed en parallel Jongerenprogramma
14:30 uur Kruisweg
15.30 uur Vespers en processie met pelgrimszegen

Deze dag rijdt een bus naar het Bedevaartsoord in Brielle. De bus vertrekt om 9.00 uur bij de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal (Mathenesserlaan 307, Rotterdam) en om 9.15 uur vanaf Centraal Station Rotterdam (Conradkade, Groot Handels Gebouw). Na afloop van de Nationale Bedevaart rijdt de bus weer terug. Aanmelden voor de bus (kosten € 10) kan bij het bisdom T. 010 - 2815171 (maandag t/m donderdag).

www.martelarenvangorcum.nl
Heiligdom van de Martelaren van Gorcum
Rik 5 (hoek Kloosterweg)
3232 LA Brielle