Brielle Lezing 2017 sluit bedevaartseizoen af

Brielle Lezing 2017 sluit bedevaartseizoen af

02 / 10 / 2017

(Foto's: Peter van Mulken)

“Het is beter om te weten wie je buren zijn, elkaar te leren kennen in tijden van vrede, dan dat je elkaar pas tegen komt in tijden van conflict.” Dit zegt de commissaris van de Koning in Fryslân, drs. Arno Brok, op zaterdag 23 september in Brielle. De oud-burgemeester van Dordrecht was gevraagd de Brielle Lezing 2017 te houden over het thema dialoog en het maken van verbinding.

In zijn inleiding vertelt hij hoe hij opgroeide in een bewust rooms-katholiek gezin in een niet-katholieke omgeving, Leerdam, een stad met veel protestanten en een grote groep moslims: “Dit was een zeer boeiend kerkelijk landschap, waar alles aanwezig was.”

“We spreken vandaag over, zoals Mgr. Van den Hende ons onder de aandacht brengt, ‘de beschaving van liefde’. Dit is niet alleen iets wat je alleen op internationale conflicten van toepassing kunt laten zijn, maar ook op de contacten, zoals we die allemaal hebben bij ons in de straat, op de kleuterschool, op school, in kerkelijk verband. Het is internationaal, maar ook iets van dichtbij, het is ook iets van de buren.”

De commissaris van de Koning vraagt in zijn lezing aandacht voor de meerwaarde van de pluriformiteit van de samenleving: “Het is juist de pluriformiteit van de samenleving -en niet de tegenstelling- die de kwaliteit van de samenleving mede vorm geeft, mogelijk maakt en hopelijk ook duurzaam laat zijn.”

Een pluriforme samenleving is niet hetzelfde als een multiculturele samenleving, vertelt hij. “In een multiculturele samenleving leven verschillende culturen naast elkaar. Je hebt meer van elkaar te accepteren en mag je minder met elkaar bemoeien. Een pluriforme samenleving kent een set van normen en waarden, die voor iedereen gelijk is, hoewel je er op je eigen wijze tegenaan kunt kijken. In een pluriforme samenleving, móet je je juist met elkaar bemoeien en moet je met elkaar verbinding maken. Want je staat dan met z’n allen ergens voor.”

“Bij het leggen van verbindingen is de mens altijd de sleutel”, besluit hij. “Niet het politieke systeem, of niet een politieke partij en ook niet een doctrine. Misschien is de boodschap van het evangelie voldoende. Of, om het nog eenvoudiger te zeggen met Toon Hermans: je kunt geen politiek verzinnen die de mensheid samenbindt, samen is alleen maar samen als het in het hart begint.”

In de vespers daarna wijst Mgr. Van den Hende op het gelovig vertrouwen van de Martelaren van Gorcum, ook in de tijd van dreiging en geweld die zij meemaakten. “Als we hier vandaag zijn staan we ook stil bij de vele mensen die nu te lijden hebben, die nu omwille van hun geloof worden vervolgd”, preekt de bisschop. “Paus Franciscus heeft onlangs op het Sint Pietersplein nogmaals duidelijk gemaakt dat er op dit moment miljoenen mensen worden vervolgd en velen op de vlucht zijn. Van de mensen die vervolgd worden omwille van hun geloof is 80% christen.”

“Christus vraagt ons om niet alleen bezorgd te zijn over ons eigen woongebied, maar om vanuit het geloof de opdracht aan te nemen ook elders structuren van rechtvaardigheid en van vrede en de beschaving van liefde te helpen te vestigen. Moge ons geloof, moge onze inzet voor die liefde, moge onze groei in dialoog op voorspraak van de Martelaren werkelijk voltooid worden, in geluk en vrede voor allen in de nabijheid van God.”