Bisschop neemt boek over de Martelaren van Gorcum in ontvangst

Bisschop neemt boek over de Martelaren van Gorcum in ontvangst

01 / 07 / 2017

(Foto: Peter van Mulken)

Op vrijdag 30 juni nam Mgr. Van den Hende het eerste exemplaar in ontvangst van het boek ‘Gehangen heiligen’. Hij deed dit in de Bedevaartskerk van het Heiligdom in Brielle samen met burgemeester Gregor Rensen van Brielle en pater Rob Hoogenboom, provinciaal overste van de minderbroeders Franciscanen. De uitgave is een initiatief van de minderbroeders Franciscanen bij gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum.

Pater Ton Peters ofm is een van de auteurs. Hij is archivaris van de Nederlandse provincie van de minderbroeders Franciscanen. Na een korte introductie van de uitgave door pater Joost Jansen o.praem., namens de uitgever Berne Heeswijk, vertelde Ton Peters over de totstandkoming van de uitgave en over zijn persoonlijke herinneringen aan Brielle. Ton Peters was lange tijd lid van de Bisschoppelijke Brielse Commissie. Hij vertelde: “Het moet in het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw geweest zijn. Ons jaarlijkse misdienaarsreisje was naar Den Briel, naar het bedevaartsoord van de negentien Martelaren van Gorcum. Ik was er nog nooit geweest en ik kan me nog herinneren dat ik het best spannend vond. Wat zou ik aantreffen? Wie waren die negentien mannen?”

“Eenmaal ingetreden bij de Minderbroeders-Franciscanen, kwamen de martelaren als het ware opnieuw mijn leven binnen”, vertelde hij. “De Martelaren van Gorcum, waaronder elf franciscanen, zijn namelijk de patroonheiligen van de Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders-Franciscanen. Ieder jaar op 9 juli werd daar uitdrukkelijk bij stilgestaan.” Een andere ervaring rond de martelaren waren lezingen tijdens de maaltijden in de jaren van vorming. Tijdens die maaltijden werd er altijd gelezen uit de Bijbel of uit een vroom of stichtend boek. Zo was ook een keer de beurt aan het prisma-boekje De Martelaren van Gorcum, geschreven door Daniel de Lange.

In 2013 bestond de provincie van de Franciscanen in Nederland 150 jaar als zelfstandige provincie. Dat werd gevierd in het bedevaartsoord in Brielle. Pater Ton Peters: “Bij de eucharistieviering waren ook de ‘oversten’ van onze voormalige missiegebieden aanwezig. Indrukwekkend was hoe alle aanwezigen in processie via de omgang de kerk binnentrokken, negentien grote kaarsen met zich meedragend om die te plaatsen voor de reliekschrijn in de bedevaartkerk. Onze ‘voorgangers’ werden geëerd om hun standvastigheid tot in de dood. Zo werden zij heiligen naar wier voorbeeld ook wij in onze tijd getuigen mogen zijn van de Blijde Boodschap.”